Spolupráce s Českou společností ornitologickou na území LS Náměšť nad Oslavou

Kraj: Vysočina Datum publikace:

Lesní správa v Náměšti nad Oslavou dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami České společnosti ornitologické. Od roku 2011 probíhá spolupráce v užší interakci, kdy členové ČSO každoročně zpracují konkrétní projekty, jejichž výstupem jsou exaktně zjištěné závěry.

V loňském roce byly na části lesní správy přináležející ke Kraji Vysočina provedeny následující projekty: Mapování šplhavců, se zaměřením na druhy ohrožené, v Náměšťské oboře a lesích spadajících pod LS Náměšť nad Oslavou, dále Mapování silně ohroženého ostříže lesního (Falco subbuteo) v oblasti spadající pod LS Náměšť nad Oslavou, a Podpora hnízdních možností drobných druhů pěvců v lesích spadajících pod LS Náměšť nad Oslavou“. Všechny tyto projekty byly zpracovány včetně mapových zákresů a fotodokumentace. V okolí města Velké Bíteše byl pak realizován projekt Hnízdní podpora lesních druhů sov na Bítešsku.

V rámci posledních dvou projektů bylo v roce 2017 v lesních porostech instalováno 50 ptačích budek. Ochrana ptactva a podpora hnízdění je zásadním aspektem pro biologickou ochranu lesa. Ptačí budky byly vyrobeny v SZ Týniště nad Orlicí, jehož pracovníci přidružené výroby zasluhují pochvalu za kvalitně odvedenou práci.

Spolupráce LS Náměšť nad Oslavou s ČSO probíhá rovněž formou osvěty. V loňském roce byla pro veřejnost zorganizována komentovaná procházka Náměšťskou oborou pod názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Výklad erudovaných ornitologů se shledal s velkým zájmem. Pro úspěch se v letošním roce připravuje druhý ročník. O termínu bedeme s dostatečným předstihem informovat na webových stránkách. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Ing. Michal Toufar,
zástupce lesního správce, LS Náměšť nad Oslavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód