Spolupráce s Českou společností ornitologickou na území LS Náměšť nad Oslavou

Datum publikace:

Lesní správa v Náměšti nad Oslavou dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami České společnosti ornitologické. Od roku 2011 probíhá spolupráce v užší interakci, kdy členové ČSO každoročně zpracují konkrétní projekty, jejichž výstupem jsou exaktně zjištěné závěry.

V loňském roce byly na části lesní správy přináležející ke Kraji Vysočina provedeny následující projekty: Mapování šplhavců, se zaměřením na druhy ohrožené, v Náměšťské oboře a lesích spadajících pod LS Náměšť nad Oslavou, dále Mapování silně ohroženého ostříže lesního (Falco subbuteo) v oblasti spadající pod LS Náměšť nad Oslavou, a Podpora hnízdních možností drobných druhů pěvců v lesích spadajících pod LS Náměšť nad Oslavou“. Všechny tyto projekty byly zpracovány včetně mapových zákresů a fotodokumentace. V okolí města Velké Bíteše byl pak realizován projekt Hnízdní podpora lesních druhů sov na Bítešsku.

V rámci posledních dvou projektů bylo v roce 2017 v lesních porostech instalováno 50 ptačích budek. Ochrana ptactva a podpora hnízdění je zásadním aspektem pro biologickou ochranu lesa. Ptačí budky byly vyrobeny v SZ Týniště nad Orlicí, jehož pracovníci přidružené výroby zasluhují pochvalu za kvalitně odvedenou práci.

Spolupráce LS Náměšť nad Oslavou s ČSO probíhá rovněž formou osvěty. V loňském roce byla pro veřejnost zorganizována komentovaná procházka Náměšťskou oborou pod názvem „Vítání ptačího zpěvu“. Výklad erudovaných ornitologů se shledal s velkým zájmem. Pro úspěch se v letošním roce připravuje druhý ročník. O termínu bedeme s dostatečným předstihem informovat na webových stránkách. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Ing. Michal Toufar,
zástupce lesního správce, LS Náměšť nad Oslavou