Církevní a necírkevní restituce na lesní správě Černá Hora za období 2012 – 2017

Kraj: Jihomoravský Datum publikace:

Od transformace lesního hospodářství, od vydání zákona č. 229/1991 Sb. o půdě a od vzniku Lesů České republiky, tedy celých 25 let, byla Lesní správa Černá Hora (respektive její předchůdci – do roku 1999 Lesní správy Rájec na Svitavou a Tišnov, v letech 1999 – 2005 pak LS Tišnov) dotčena restitučními nároky různých subjektů. Lesy se vracely obcím a soukromým vlastníkům, naposledy se větší výměra lesů předávala v roce 2002 potomkům rodiny Salm a v roce 2007 obcím dříve sdruženým v Lesním družstvu Niva. Některé nároky – týká se to zejména potomků rodiny Salm a Kálnoky –  nejsou dořešeny dodnes. Až do vydání zákona č.428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi jsme také věděli, že obhospodařujeme bývalý majetek církevních subjektů, že je blokován, ale kdy a co se s ním stane, nebylo známo.

Od roku 2012, který byl také rokem začátku platnosti nových lesních hospodářských plánů pro oba LHC, které LS Černá Hora obhospodařuje, došlo k velkým změnám.

Předně jsme postupně posoudili a následně předali oprávněným církevním osobám blokovaný lesní majetek o celkové výměře 3 375 ha. Jednalo se o tyto subjekty:

  • Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježížova z kláštera v Rajhradu 1 926,78 ha lesů bývalého velkostatku Kunštát, který klášteru v roce 1939 přinesla komtesa Františka Coudenhove – Honrichs, tehdy již jako sestra Anežka.
  • Klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova 1 081,81 ha. Klášter byl založen v roce 1230 královnou Konstancií, manželkou Přemysla Otakara I., v roce 1782 zrušen Josefem II., v roce 1861 zakoupen ženským cisterciáckým klášterem v Marienthalu, řeholní život obnoven v roce 1901 řádovými sestrami z Marienthalu.
  • Arcibiskupství olomoucké 127,14 ha – tzv. Manský les jižně od obce Roubanina.
  • Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina (klášter, ve kterém působil Johann Gregor Mendel) 66,43 ha v Přírodní památce Pekárna u tzv. Staré dálnice v Brně – Žebětíně.
  • Římskokatolické farnosti a ostatní drobné církevní subjekty 172,86 ha. Největší majetek v této kategorii nabyla farnost Boskovice – 46,19 ha – tzv. Kněží horu v katastrálním území Vratíkov u vodní nádrže Boskovice na říčce Bělé.

V horkém létě 2016 přišlo jako blesk z čistého nebe rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ve věci restitučního nároku dcery posledního majitele velkostatku Lomnice u Tišnova Aloise Serényi, paní Isabelly Thienenové, dle kterého byl restituční nárok uznán oprávněným a postupně byl vydáván pozemkový majetek tohoto velkostatku restituentce. Ta jej okamžitě poté, co nabyla vlastnické právo zápisem do katastru nemovitostí, darovala svému synovi. Rodina restituentky se ujala hospodaření, aniž si převzala od LS Černá Hora jakékoliv podklady a tato situace trvá dodnes, přestože v té věci vyvinul velké úsilí zejména pan krajský ředitel. Paní Isabelle Thienenové bylo dosud vydáno 1345,11 ha lesů a na rozhodnutí Státního pozemkového úřadu čeká ještě 58,40 ha.

V letech 2012 – 2017 proběhly ještě další pohyby PUPFL, ty ale měly na výměru obhospodařovaného majetku zanedbatelný vliv a jejich realizace je mimo téma článku. Kromě PUPFL se vydalo, případně v nejbližší době vydá církevním subjektům 6 hájenek a Isabelle Thienenové 3 hájenky. Ve dvou z nich bydlí zaměstnanci LČR, které čeká stěhování. Z počátečních 20 825,80 ha PUPFL obhospodařovaného v přímé správě Lesní správou Černá Hora k 1. 1. 2012 zůstalo k dnešnímu dni 16.112,61 ha. Úbytek obhospodařované plochy přinesl také úbytek prozatím 2 revírů, které byly zrušeny k 1. 1. 2014 a k 31. 3. 2015. Personální obsazení se naštěstí vyřešilo odchodem jednoho kolegy revírníka do starobního důchodu a dobrovolným, byť neočekávaným, odchodem dalšího revírníka do soukromé sféry.

V blízké době nás čeká po dokončení výdeje majetku rodiny Serényi a po konzultaci s odborem hospodářské úpravy lesa žádost o změnu závazných ustanovení LHP pro LHC Tišnov, který byl uvedenými výdeji majetku postižen tak, že výměra PUPFL se snížila o 40 %. Nedořešeny na Lesní správě Černá Hora stále zůstávají restituční nároky šlechtických rodů Salm a Kálnoky.

Ing. Petra Zavřelová,
Lesní správkyně, LS Černá Hora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód