Lesní cesta Čechova louka má nový kabát

Kraj: Olomoucký Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Prostějov, dokončily modernizaci lesní cesty 2L „Čechova Louka“.

Opravovaný úsek cesty se nachází v katastrálních územích Úsobrno a Skřípov na revíru Dzbel. Modernizovaná část cesty navazuje jihovýchodně od vrcholu Lavičná (625 m n.m.) na lesní cestu 1L „Mičočín“ vedoucí z Úsobrna podél Duraňského potoka a vede východním směrem až k obci Šubířov.

Stavební práce se prováděly během léta a podzimu roku 2017 podle projektové dokumentace zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o. z roku 2016. Původní povrch tvořený štěrkodrtí byl kvůli špatně fungujícímu podélnému a příčnému odvodnění a vzhledem ke končící životnosti materiálu v neuspokojivém stavu. Na cestě se objevovaly výtluky, koleje a lokální deformace.

Modernizace spočívala ve zpevnění tělesa cesty novými podkladními vrstvami a v položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu. Při opravě byly vyčištěny podélné příkopy a vybudovalo se nové příčné odvodnění – trubní propusť, svodnice a rigoly. Dále byly zpevněny hospodářské sjezdy, přilehlé lesní skládky a obratiště.

Celkem je opraveno 784 m lesní cesty, z toho 700 m leží v Jihomoravském a 84 m v Olomouckém kraji.

Ing. Zdeněk Toul,
technik LS Prostějov