Obnova lesních tůněk

Kraj: Moravskoslezský Datum publikace:

O tom, že zaměstnancům lesní správy Jablunkov nezní jako prázdný pojem v praxi slůvko „biodiverzita“ svědčí i obnova lesních tůněk pro již dnes stále vzácnější obojživelníky. Pryč je doba, kdy po našich polích a zahradách bylo naprosto běžné potkat žábu, v příkopech podél cest pak i různé druhy čolků a mloků. Vše je rozoráno, odvodněno, zatrubněno. K místům, kde tito živočichové ještě dnes nachází vhodné životní podmínky, často patří už jen lesní prostředí.

V letošním roce jsme se rozhodli v rámci programu 2020 obnovit tři bývalé lesní tůně na katastru obce Hrčava. Kdo byl původcem či za jakým účelem byly zdejší tůně zbudované, se už asi nikdy nedovíme. Postupem času došlo k jejich zanesení větvemi, opadaným listím a jehličím. Pro možnou reprodukci obojživelníků, především skokana hnědého, čolka obecného, ale i vzácného čolka karpatského, přestaly být tyto tůně funkční. Jejich obnovu jsme stihli jen tak tak. Bagr provedl poslední úpravy právě v den, kdy napadl první letošní sníh. Snad nám příští jaro potvrdí, že naše starost a zájem o živou přírodu nebyla vůbec marná.

Lesní správa Jablunkov počítá i s tím, že právě tyto člověkem udržované objekty budou sloužit i pro lesní pedagogiku. Je naší povinností vést mladou generaci k lásce i poznání okolní přírody.

Ing. František Lipowski,
Lesní správce