Různé

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

V článku jsou uvedena skripta, která byla vydána Českou zemědělskou univerzitou v Praze, resp. Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, v roce 2017 a jejichž vydání finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky. Péče o zvěř a životní prostředí Vladimír Hanzal a kolektiv Předložené pojednání o péči o zvěř…

13.2.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

25 let Lesů ČR v rozhovorech a datech Publikace vznikla u příležitosti 25. výročí vzniku státního podniku Lesy České republiky a je tvořena rozhovory a články publikovanými v časopise Lesnická práce v průběhu let 2016 a 2017. Autoři rozhovorů a článků jsou Ing. Jan Příhoda, Ing. Petra Kulhanová, Ing.…

9.1.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

XX.Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR Sborník z XX. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 9. 11. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky, s.p. Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let minulého století velmi…

8.12.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Quo vadis lesnictví? III. Kam kráčí ochrana lesa a myslivost? Sborník ze semináře (Brno, 12. 10. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství. Quo vadis lesnictví? je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí…

3.11.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Právo životního prostředí. Praktický průvodce Miloš Tuháček, Jitka Jelínková a kolektiv Ochrana přírody a krajiny – správní řízení a správní řád – pokuty, sankce, lhůty, zákazy a omezení – odpadové hospodářství – konkrétní příklady z praxe – vzory úkonů dle správního řádu. Ojedinělá publikace na českém trhu s právní literaturou obsahuje…

9.10.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesy České republiky, s.p.: Výroční zpráva 2016 Výsledky činnosti státního podniku Lesy České republiky za rok 2016. Součástí výroční zprávy je i výstup na flash disku. Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2017. České lesy v datech a číslech Vladimír Simanov Kniha, určená odborné…

11.9.2017 Celý článek

Poděkování Mažoretek ze Šumné

Různé

Přesto, že působnost Mažoretek Šuměnek nesahá do dlouhé minulosti, šikovné holčičky ze Šumné u Znojma sbírají obdiv a tituly nejen na úrovni národní, ale také za hranicemi. V letošním roce se ve velké konkurenci týmů celé České republiky probojovaly až na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu – 12. EUROPEAN CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT 2017, které se konalo ve…

14.8.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice Sborník příspěvků ze semináře (Hradec Králové, 22. 6. 2017), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p., a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Lesy v České republice jsou pro…

17.7.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Myslivost II. /skripta/ Vladimír Hanzal, Vlastimil Hart, Paweł Janiszewski, Pavel Forejtek a Diana Mrkvičková Kořanová Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze zajišťuje výuku myslivosti coby povinného nebo volitelného předmětu pro studenty všech fakult a oborů České zemědělské univerzity, kteří po úspěšném absolvování předmětu získají kvalifikaci na úrovni…

28.6.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství Sborník příspěvků ze semináře (Praha, 31. 1. 2017), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti,…

29.5.2017 Celý článek