Různé

Nové publikace v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Proceedings of Central European Silviculture 2018 Volume 8: Pěstování lesů ve střední Evropě editoři: Martin Baláš, Vilém Podrázský a Josef Gallo Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 19. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy (Doksy, 4. – 5. 9. 2018), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická…

19.11.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Vrba – dřevina roku 2018 Sborník ze semináře (Kunovice, 30. 8. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, s.p., Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Topolářské komise České republiky, z.s. V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy České republiky, s.p., již…

11.10.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.: Ročenka 2016 Rok 2016 byl rokem, kdy jsme oslavili 95. výročí založení Ústavu ochrany lesa, na něhož navázaly Státní výzkumné ústavy lesnické a od roku 1959 se stal jeho nástupcem současný Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, od roku 2007 zřízený Ministerstvem…

16.8.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Zoologie lesnická Obratlovci – textová část /skripta/ Jaroslav Červený, Karel Šťastný, Jan Farkač, Petr Koubek a Petra Nováková Lesnickou zoologií se rozumí především aplikovaná zoologie, týkající se těch skupin živočichů, kteří mají jakýkoliv vztah k lesnímu prostředí. Jedná se o širokou škálu organismů od prvoků až po savce. Poslední učebnice…

15.6.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Lesní zákon a některé související předpisy stav ke dni 1. 1. 2018 Martin Flora Inovovaná a rozšířená verze publikace “Lesní zákon a některé související předpisy“, která poprvé vyšla v roce 2005, poskytuje ucelený soubor platných norem lesního práva, jakož i norem platných v odvětvích na lesnickou praxi úzce navázaných, jako je…

10.5.2018 Celý článek

Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017

Různé

Recenze K 80. narozeninám PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře (*21. 4. 1937) vydalo Město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř knihu s názvem Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017. Knihu k vydání připravil Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jaroměři pod vedením odpovědné redaktorky Ing. Bohumily Steklé za spolupráce autora v r. 2017. Kniha vyšla 8. 3. 2018, vytiskla…

20.4.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Základy lesnického půdoznalství a výživy lesních dřevin Dušan Vavříček a Aleš Kučera Česká republika je charakteristická rozmanitými přírodními i industriálními prvky. Půdní prostředí v krajině dělíme na dvě základní složky: zemědělský půdní fond a lesní půdní fond. Hospodaření na zemědělských půdách je od hospodaření na lesních stanovištích výrazně diferencované.…

16.4.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin Dušan Kacálek, Oldřich Mauer, Vilém Podrázský, Marian Slodičák a kolektiv Tato publikace shrnuje domácí i zahraniční poznatky o melioračním a zpevňujícím působení lesních dřevin a doplňuje je novými poznatky domácí i zahraniční literatury. Meliorační funkce byla exaktně posuzována podle vlastností opadu a stavu humusových…

8.3.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

V článku jsou uvedena skripta, která byla vydána Českou zemědělskou univerzitou v Praze, resp. Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, v roce 2017 a jejichž vydání finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky. Péče o zvěř a životní prostředí Vladimír Hanzal a kolektiv Předložené pojednání o péči o zvěř…

13.2.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Různé

25 let Lesů ČR v rozhovorech a datech Publikace vznikla u příležitosti 25. výročí vzniku státního podniku Lesy České republiky a je tvořena rozhovory a články publikovanými v časopise Lesnická práce v průběhu let 2016 a 2017. Autoři rozhovorů a článků jsou Ing. Jan Příhoda, Ing. Petra Kulhanová, Ing.…

9.1.2018 Celý článek