Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017

Datum publikace:

Recenze

K 80. narozeninám PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře (*21. 4. 1937) vydalo Město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř knihu s názvem Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017. Knihu k vydání připravil Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jaroměři pod vedením odpovědné redaktorky Ing. Bohumily Steklé za spolupráce autora v r. 2017. Kniha vyšla 8. 3. 2018, vytiskla a svázala ji jaroměřská Tiskárna TISK AS. Má rozsah 409 stran formátu A5, 2854 anotovaných záznamů, souhrn česky, anglicky a německy, 3 rejstříky: personální, geografický a předmětový. Jedná se o chronologický soupis knih, článků, studií, seriálů, medailonků osobností, recenzí, bibliografií a filmografií publicisty a spisovatele literatury faktu PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře a soupis příspěvků o tomto velmi plodném autorovi, emeritním profesoru Střední lesnické školy Trutnov (1961–1998). Své práce otiskl v cca 150 různých regionálních i celostátních periodikách, almanaších a sbornících v České republice i na Slovensku. Vzhledem k bohaté literární činnosti je členem Obce spisovatelů, řádným členem Klubu autorů literatury faktu v Praze a členem Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích.

Od května 1955 je J. Uhlíř stále velmi činorodý publicista, odborný spisovatel literatury faktu, literární a regionální historik, erudovaný bibliograf a filmograf, průkopník informatické výchovy na středních školách v České republice. Je spoluautorem 11 vydání středoškolských učebnic českého jazyka (kapitoly Základy informatiky a Jak pracovat s informacemi), vydaných Státním pedagogickým ústavem v Praze v letech 1980–1992. Též je průkopníkem vědeckopedagogických bibliografií pro lesnické školství a všechny typy lesnických, dřevařských, nábytkářských a papírenských škol na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1850–1968 a 1969–1992.

Účelem této unikátní bibliografie je seznámit odbornou i širší veřejnost s bohatým literárně publicistickým a vědeckým životním dílem 81letého PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře, jaroměřského historika a pilného přispěvatele do časopisu Lesnická práce (od září 1965 dosud přes 330 příspěvků). Tato bibliografie komplexně zpřístupňuje rozsáhlé literárně historické a publicistické dílo J. Uhlíře. Jedná se zejména o 35 samostatných knih, almanachů a sborníků z let 1965–2017, 19 převážně historických seriálů na pokračování z let 1982–2017. Registruje též Uhlířovy netištěné rukopisy, bibliografické kartotéky, dokumentární filmy a expozice. Více než 2000 publikovaných příspěvků se týká Jaroměřska (Jaroměře, Josefova, Starého Plesu, Vlkova a Jasenné), a to včetně 17 knih a sborníků. Celá bibliografie má 2854 anotovaných záznamů, z nichž více než 300 se jich týká významných osobností lesnictví a lesnického školství. Novinkou oproti jiným personálním bibliografiím jsou soupisy ohlasů na vydané knihy, články, zprávy, recenze a také 139 anotovaných záznamů literatury a medailonků o publicistovi J. Uhlířovi.

Tato bibliografie je velmi důležitým podkladem pro hlubší studium nejen regionální problematiky Jaroměřska, ale především lesnického školství a významných lesnických osobnosti v České republice a na Slovensku. Do dalších plodných let lze jen našemu bývalému profesoru Střední lesnické technické školy v Trutnově popřát pevné zdraví a ještě hodně zajímavých článků do Lesnické práce.

Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., LDF ČZU Praha