Rekonstrukce lesní cesty K Lavečce

Datum publikace:

Lesní správa Bučovice realizovala v letech 2017 a 2018 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu lesní cesty K Lavečce.

Název této cesty vznikl podle skulptury dřevěné lavice, která už léta stojí na nejvyšším bodě této cesty, a to v nadmořské výšce 515 metrů nad mořem. Naopak v nejnižším místě se pak napojuje na údolní páteřní komunikaci lesní cesty Říčky, která asi po 3 kilometrech vyúsťuje pod Hádkem na silnici Hostěnice – Ochoz u Brna. Stávající povrch lesní cesty K Lavečce byl tvořen erodovaným štěrko-hlinitým materiálem, který byl během let pomístně doplňován hrubým kamenivem nejrůznějších frakcí a mineralogického původu. Kvůli až 30 cm hlubokým erozním rýhám byla cesta sjízdná jen za sucha a pouze vozidly s vysokou světlou výškou podvozku. Hlavní trasa celé opravy měří na délku 2 305 m a široká byla původně 3 – 3,5 m. S ohledem na zajištění přístupu na celoročně využívanou skládku zejména jehličnatého dříví, která leží vpravo od trasy cesty, byla součástí projektové dokumentace také oprava a modernizace příjezdové komunikace na tuto skládku.

Navržení nové konstrukce lesní cesty se opíralo o výsledky geotechnického průzkumu, které pak s využitím metodiky Metodického průvodce návrhem a realizací nízkokapacitních komunikací (Lenka Ševelová a kol, MÚ v Brně, 2015) bylo specifikováno v průměru na 20 cm štěrkodrti frakce 0/63 a 20 cm kameniva 0/32 se zakalením. V místech s nižší únosností byla použita geotextilie. Na trase bylo obnoveno či vystaveno celkem 12 trubních propustků z korugovaného plastového potrubí DN 600 a 10 kusů hospodářských propustků DN 400 mm. S ohledem na značný podélný sklon, který dosahuje v některých úsecích 8–10 %, bylo osazeno po celé trase 35 ocelových svodnic o celkové délce 210 m.

Z výběrového řízení byla zhotovitelem určena firma LAPODO, s.r.o., která na konci září 2017 převzala staveniště a do konce roku provedla veškeré zemní práce a betonáž trubních částí objektů. Navážení finálních vrstev komunikace a zednické práce přešly zčásti do klimaticky příznivějšího období, kterým bylo předjaří roku 2018. Ke dni 30.4.2018 byla stavba předána a připravena na kolaudaci.

Lesní výroba je v netrpělivém očekávání zprovoznění opravované komunikace, která umožní akutní řešení cca 3500 m3 nahodilé těžby z poslední větrné kalamity v dané oblasti na revíru Hostěnice. Předpokládáme, že cesta bude brzy využívána a následně také turisticky označena jako příjemné zkrácení či doplnění okruhu z Hostěnic okolo chaty Jelenice do údolí Říčky pod Hádek a okolo Ochozské jeskyně zpět do Hostěnic.

Zajímavostí jsou i dva pomníčky regionálně významných myslivců, kteří zde tragicky zahynuli na konci minulého století. Nedaleko od Lavečky je vzpomínka na p. Nezvala a před vyústěním cesty na louku v údolí Říčky byl osazen pamětní kámen p. Zelinky, který byl smrtelně zraněn při společné lovecké akci. Určitě není třeba řešit historickou hodnotu uvedených památníků, naopak všem vyznavačům myslivosti má do nového mysliveckého roku připomenout, co se může stát, když lovecká vášeň převýší potřebnou opatrnost při lovu.

Ing. Petr Kremz
technický pracovník pro stavební činnost KŘ BRNO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód