Lesy České republiky i v roce 2018 opět pomáhají rarohům

Datum publikace:

Státní podnik Lesy České republiky i letos vypustí do přírody rarohy velké, tentokrát 2 samce pocházející ze sokolnického chovu. V posledních letech totiž sokolníci jen v ČR odchovávají více než 700 mláďat za rok, vedle sokolovitých dravců i mláďat orlů, jestřábů a řady dalších druhů dravců a sov. Čistokrevná mláďata vychovaná vlastními rodiči se pak po uzavření senzitivní periody pro vtištění obrazu rodičů a schématu hnízdní péče mohou z voliéry odebrat a vypustit některou ze čtyř základních metod. My jsme pro naše rarohy i letos zvolili metodu volného letu z vypouštěcí klece.

Raroh velký, tento druh velkých sokolů, se na našem území vyskytuje v počtu jen asi dvou desítek párů a je zařazen mezi kriticky ohrožené živočichy. Příčin jeho sporadického výskytu je zřejmě celá řada. Jednak u nás nikdy nebyl hojný, což je dáno tím, že ČR leží na samém severozápadním konci jeho přirozeného areálu rozšíření – v Německu ani v Polsku už rarozi pravidelně nehnízdí, dále predace, když především mladé rarohy uloví kuna a určitě i liška, jestřáb či výr, přičemž vejce či malá mláďata je schopný zlikvidovat také krkavec. Někdy se lidé podivují, jak může třeba sokola či raroha ulovit právě liška. Pokud se však liška nepozorovaně přiblíží na vzdálenost nějakých deseti metrů, např. když tito dravci sedí na kořisti, nemají pak už šanci vzlétnout, protože na rozdíl od jestřába či krahujce jsou při startu relativně pomalí. Z dalších příčin bude na vině dřívější chemizace v zemědělství, především používání nechvalně známého DDT (chlorovaný uhlovodík), a snad i nelegální pronásledování. Obligátně jsou samozřejmě uváděny i změny v krajině.

Na deset dní před dosažením vzletnosti jsme 2 raroží sourozence umístili do vypouštěcí klece na střeše budovy našeho ředitelství na Novém Hradci Králové. V kleci velké asi jako větší psací stůl, s výhledem do všech čtyř stran skrz dřevěné mříže tvořené svislými hladkými tyčkami, jsou rarozi pravidelně krmeni. Až jim již zcela dorostou pera v křídlech a v rýdováku, budou moci být vypuštěni. Na dálku opatrně zvedneme čelní mříž a rarozi můžou poprvé letět a samozřejmě se kdykoliv vracet do otevřené klece pro nadále předkládanou potravu. Postupně se budou zdokonalovat v letu a učit lovit. Obojí mají geneticky zakódováno, nikdo je to učit nemusí.

Od r. 1995 Lesy ČR vypustily do přírody více než 50 sokolů a rarohů. Díky jejich sledování získáváme množství poznatků o jejich bionomii a můžeme tak neustále zdokonalovat proces vypouštění dalších jedinců.

Ing. Petr Zvolánek, Lesy ČR, s.p.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód