Den Ždírecké ZOO

Datum publikace:

V sobotu 16. 6. 2018 proběhl na okraji lesního komplexu Chejlava na Jižním Plzeňsku Den Ždírecké ZOO. Den ZOO pořádala obec Ždírec ve spolupráci s Lesy ČR a Střední školou Oselce. Akce probíhala ve „Ždírecké ZOO“, což je tak trochu jiná ZOO, kde jsou neživá zvířata žijící v místních lesích v podobě soch od dřevořezbářů a uměleckých kovářů. Účastnili se jí návštěvníci všech věkových kategorií, převážně však rodiny s dětmi. Odhadem se akce zúčastnilo přibližně 200 návštěvníků, kteří využili příjemné počasí k zajímavému sobotnímu výletu.

V průběhu dne probíhaly ukázky uměleckého kovářství zajišťované žáky SŠ Oselce, kteří se částečně podíleli na tvorbě inventáře zdejší ZOO. Dále také ukázka rychlořezby motorovou pilou panem Jaroslavem Pecháčkem (ateliér Abakuk) a Milanem Dutkou, kteří na místě vyřezali muflona a orla. Sochy budou následně zařazeny do expozice ZOO. Dále zde probíhalo malování zvířecích motivů na obličej, modelování zvířat z balónků a různé dětské soutěže.

Lesy ČR jako partner akce zajišťovaly pro děti naučně zábavný program o lese a podílely se na financování řezbářské show ateliéru Abakuk. Prostřednictvím ukázky letorostů a výseků dřeva se návštěvníci dozvěděli zajímavosti o zdejších stromech, o využití jejich dřeva a plnění jejich funkce v lesním prostředí. Rovněž o škůdcích v lese, především pak o lýkožroutu smrkovém, kterého si návštěvníci mohli prohlédnout v lapači. Zároveň se mohli v minianketě zúčastnit soutěže o co nejpřesnější typ množství brouků v korýtku lapače. Skupinky návštěvníků si mohli vyzkoušet stavbu samonosného mostu z jedlových tyčí. Pro nejmenší účastníky zde pak bylo připraveno skládání puzzle s motivy lesní zvěře, prohazování medvěda či prolézání liščí nory, za což byly děti odměněny drobnými reklamními předměty. Na závěr dne proběhlo vyhlášení tří nejlepších tipů v odhadu množství „kůrovce“ a nejšikovnějších stavitelů mostu.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem dobrovolníkům z řad ždírecké obce, především pak panu Válkovi, který je hlavním „mecenášem“ Ždírecké ZOO, žákům SŠ Oselce, dřevořezbářům panu Pecháčkovi a Dutkovi a zaměstnancům LS Klatovy a KŘ Plzeň, kteří se všichni postarali o velice pestrý a zábavný program celého sobotního odpoledne.

Milan Kotlan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód