Tiskové zprávy

Lesy ČR budou na zahájení církevních restitucí připraveny

Pro potenciální žadatele podnik 28. prosince otevřel speciální internetovou sekciV souvislosti s přijetím a vyhlášením zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Lesy ČR intenzivně pracují na tom, aby od 1. ledna 2013, kdy zákon nabude účinnosti, mohly být veškeré příslušné administrativní činnosti bez problémů zahájeny. V těchto dnech Lesy ČR dokončují plně v souladu s dikcí zákona přípravu systému evidence a vyřizování…

28.12.2012 Celá zpráva

Vánoční dárek Lesů ČR

20 vánočních stromků pro pacienty českokrumlovské nemocnice a 30 vánočních stromků Domovu pro matky s dětmi v Hradci KrálovéSnahou Lesů ČR v adventní době je, aby pokud možno klidnou a pohodovou vánoční atmosféru mohli prožívat i lidé, kteří z nejrůznějších příčin nemohou Vánoce trávit v příjemném prostředí svých domovů a ve společnosti nejbližších členů rodiny. Právě z těchto důvodů proto Lesy ČR zítra věnují 20…

20.12.2012 Celá zpráva

Ke lživým výrokům ve věci úpadku společnosti LESS & FOREST s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR“), se již opakovaně vyjadřovaly k otázce svého postupu před podáním dlužnického insolvenčního návrhu společností LESS & FOREST s.r.o. (dále jen „LF“), jakož i ve věci přihlašovaných pohledávek Lesů ČR v zahájeném insolvenčním řízení. S ohledem na skutečnost, že se v médiích opět začala objevovat různá naprosto lživá obvinění ve věci, rozhodly se…

20.12.2012 Celá zpráva

Lesy ČR vyhlásily řádný tendr na lesnické činnosti, které dříve vykonávala společnost LESS & FOREST

V souladu s již dříve deklarovanými prohlášeními dnes Lesy ČR vyhlásily řádné otevřené výběrové řízení na zajištění lesnických činností na 29 smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala společnost LESS & FOREST s.r.o. V současnosti jsou nezbytné práce na těchto jednotkách zajišťovány celkem 11 smluvními partnery vybranými v rámci JŘBU. Dnes vyhlášená veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem…

17.12.2012 Celá zpráva

Lesy ČR úspěšně obhájily certifikaci PEFC – osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lesích

Velký úspěch si nedávno připsal státní podnik Lesy ČR, když opětovně na další tříleté období získal certifikát PEFC a to na plochu 1 317 312 hektarů lesů, rozčleněnou do 130 lesních hospodářských celků. Certifikace lesů podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) si klade za cíl trvale udržitelné hospodaření v lesích v duchu Ministerské konference…

12.12.2012 Celá zpráva

Jedle bělokorá se díky Lesům ČR vrací do Slavkovského lesa

Lesy ČR intenzivně pracují na úpravě druhové a prostorové skladby lesa na území CHKO Slavkovský les v Karlovarském kraji. Průběžně v tamních lesích navyšují zastoupení jedle bělokoré, která během uplynulých staletí kvůli výjimečnosti svého dřeva využívaného ve stavebnictví a později vlivem zhoršení kvality ovzduší a půd následkem průmyslového rozvoje ztrácela své původní výraznější zastoupení. Lesy ČR se průběžnému navracení jedle…

10.12.2012 Celá zpráva

Díky Lesům ČR jsou povodňové škody na vodním toku Zrzávka na Novojičínsku kompletně odstraněny

Lesy ČR na Novojičínsku v Moravskoslezském kraji kompletně odstranily povodňové škody na vodním toku Zrzávka, které zde velká voda způsobila v letech 2009 a 2010. Nejvýznamnější stavební práce se odehrály v lokalitě historického jezu „U Pivovaru“, kde povodeň rozbila původní jez, vytvořila rozsáhlé břehové nátrže a zahloubila dno až o 4 metry.Lesy ČR proto nechaly dle zpracované projektové dokumentace stabilizovat dno pomocí balvanitých…

07.12.2012 Celá zpráva

Lesy ČR mají nové smluvní partnery na nezbytné lesnické činnosti, které dříve vykonávala společnost LESS & FOREST

Lesy ČR již zajistily vykonávání nezbytných lesnických činností novými smluvními partnery na všech 29 smluvních územních jednotkách (SÚJ), na kterých dříve pracovala společnost LESS & FOREST s.r.o. V rámci provedených jednacích řízení bez uveřejnění je k dnešnímu dni podepsáno všech 29 smluv. Noví smluvní partneři budou pracovat do konce května příštího roku.„Lesnické činnosti na dotčených jednotkách se…

04.12.2012 Celá zpráva

K ukončení funkce GŘ LČR

Generální ředitel státního podniku Lesy České republiky, s.p. Ing. Svatopluk Sýkora předal dne 12. 11. 2012 ministru zemědělství Ing. Petru Bendlovi své vzdání se funkce generálního ředitele ke dni 30.11.2012 a končí pracovní poměr dohodou ke stejnému dni. Ing. Svatopluk Sýkora nastoupil do podniku 15. 8. 2007 na funkci ředitele úseku speciálních projektů a vnějších vztahů, od…

29.11.2012 Celá zpráva

Krádeže vánočních stromků nebo jmelí se rozhodně nevyplatí

S příchodem předvánočního období se zvyšuje riziko krádeží nejen vánočních stromků, ale i jmelí, které roste jako poloparazit na větvích v korunách dospělých stromů. Lesy ČR proto posilují intenzitu dozoru v lesích a zároveň činí řadu preventivních opatření, aby ohrožené porosty ochránily. Trhání jmelí coby symbolu Vánoc je přitom zakázáno zákonem o lesích a povolit ho může jen majitel nebo správce lesa.…

27.11.2012 Celá zpráva