Metodika rychlého a levného získávání dat pro kalamitní území pomocí moderních metod Dálkového průzkumu Země

Téma: Racionalizace obnovy LHP na kalamitních LHC