Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko

Téma: Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko

Přínosem projektu bude zmapování výskytu historických prvků lesa, vytvoření demonstračního objektu pařezinového hospodářství, specifikování administrativních opatření pro uvedení pařezin do souladu s platnou legislativou a ekonomické posouzení uplatnění pařezinového hospodaření na LP Křivoklátsko.