Lesy pro budoucnost

Hradec Králové, 11. června 2021 – Sérii šedesáti setkání se zástupci samospráv i s veřejností nazvanou Lesy pro budoucnost odstartovaly Lesy ČR tento týden v severních Čechách. Podnik chce informovat o zpracování kalamitního dřeva i obnově lesů po kůrovcové kalamitě v konkrétních regionech.

„Primárně se letos soustředíme na severní Čechy, kde je kalamita, která jinde v republice už pomalu končí, aktuálním tématem. Starosty, zástupce krajů i veřejnost seznámíme s naším postupem, objasníme nutné zásahy proti kůrovci i jejich rozsah a vysvětlíme efekt a smysl. Kůrovec se nesmí rozšířit do zdravých porostů. Proto je třeba vyhledávat napadené stromy, těžit je a zároveň hned lesy obnovovat, což intenzivně děláme. V místech, kde kalamita končí, se soustředíme také na opravy cest a turistické infrastruktury,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Zpracování napadeného dřeva je spojené s řadou nepříjemností, jako jsou například vyjeté koleje po těžké technice na lesních cestách, velká frekvence nákladních aut převážejících dřevo obcemi i možná omezení vstupu do lesa kvůli bezpečnosti. „Chceme všechny ujistit, že kalamita je dočasná a že se vše postupně vrací, zatím s výjimkou severních Čech, kde zpracování dřeva kvůli kůrovci kulminuje, do normálu. Proto je nutná komunikace, aby měli všichni informace nebo věděli, kde je získat, na koho se obrátit, aby situaci pochopili a měli trpělivost,“ dodal Vojáček.   

Ve zbývající části republiky, kde už kalamita doznívá nebo skončila, lesníci představí lesy nové generace tvořené mnoha dřevinami různého věku. Lesy ČR letos zalesní 21 tisíc hektarů holin a vysadí rekordních 85 milionů sazenic. Je to zhruba o třetinu víc než v předchozím roce.

Setkání se uskuteční na všech krajských úřadech s výjimkou hlavního města a dále na městských i obecních úřadech. S rozvolňujícími se covidovými opatřeními podnik připraví odpolední diskusi lesníků i s občany, první v polovině července v České Lípě. O všech akcích se lidé dozvědí z vývěsních tabulí, informačních periodik měst a obcí, sociálních sítí Lesů ČR i webu.

Proběhlá setkání

14.7.2021 proběhlo v Libereckém kraji, více o setkání zde.
  2.7.2021 proběhlo v Plzeňském kraji, více o setkání zde.
  3.8.2021 proběhlo v Královehradeckém kraji, více o setkání zde.
10.8.2021 proběhlo ve Zlínském kraji, více o setkání zde.
11.8.2021 proběhlo v Moravskoslezském kraji, více o setkání zde.
16.8.2021 proběhlo v Karlovarském kraji, více o setkání zde.
17.8.2021 proběhlo v Pardubickém kraji, více o setkání zde.
23.8.2021 proběhlo v Jihomoravském kraji, více o setkání zde.
26.8.2021 proběhlo v Olomouckém kraji, více o setkání zde.
  6.9.2021 proběhlo ve Středočeském kraji, více o setkání zde.
13.9.2021 proběhlo v Jihočeském kraji, více o setkání zde.