Novinky

Lesy ČR opravily vodní nádrž Sovín na Uherskohradišťsku

Vodní nádrž Sovín ve Zlínském kraji po desetiměsíční opravě opět zadržuje vodu – pro případ požáru, povodně i sucha. Lesy ČR investovaly více než jeden a půl milionu korun. Průtočnou vodní nádrž na 11,8 hektarech s průměrnou až pětimetrovou hloubkou vybudoval stát koncem 60. let minulého století na Dlouhá řece pod lázněmi Leopoldov. Do roku 1995…

20.10.2017 Celá zpráva

Čeští a slovenští lesníci se starají o sousední pozemky, nyní uzavřeli dohodu

Dohodu o vzájemném zajištění hospodaření na lesních pozemcích na území sousedního státu uzavřeli 10. října Daniel Szórád a Marian Staník, generální ředitelé podniků Lesy České republiky a Lesy Slovenské republiky. Desítky lesních pozemků se od roku 1996 po podpisu smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích nachází na území sousedního státu. V Trenčianském, Trnavském…

16.10.2017 Celá zpráva

POCHOD KOLEM ROUDNIČKY už tuto neděli

Aktuality

„Pochod kolem Roudničky s Lesní vílou Rozárkou“ pořádá komise místní samosprávy Roudnička v Hradci Králové za podpory Lesů ČR, a to v neděli 15.října. Prezentace je od 13.30 do 14.30 hodin na horním konci Roudničky pod lesem směrem na Vysokou. Připravena bude čtyřkilometrová trasa s úkoly nejen pro děti, lesní pedagogikou a výtvarnou dílnou a…

12.10.2017 Celý článek

Zpráva o stavu lesního hospodářství: Plocha lesních pozemků v Česku trvale roste. Mírně vzrostla i plocha obnovených lesních porostů

Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste. V roce 2016 se meziročně zvýšila o 1 458 hektarů na 2 669 850 hektarů. Částečně je to způsobeno převisem výměry nově zalesněných původně nelesních pozemků nad výměrou pozemků, které jsou z různých důvodů z lesa odnímány, částečně díky zpřesňujícím se údajům z katastru nemovitostí. Uvádí to Zpráva…

12.10.2017 Celá zpráva

Nové odpočinkové zastavení v Kocléřově

Aktuality

U studánky Panny Marie v Kocléřově na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji zbudoval podnik Lesy ČR nové odpočinkové zastavení. V pátek 20. října bude v 10 hodin slavnostně předáno veřejnosti. Všichni jsou na setkání zváni. Pozvánka na akci    

12.10.2017 Celý článek

Lesy ČR začaly hodnotit nabídky podané v lesnických tendrech 2018+

Hodnotit 196 nabídek na provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví v letech 2018 až 2022 začal 10. října státní podnik Lesy České republiky. Soutěží se o 2,8 miliard korun bez DPH a 5,1 milion metrů krychlových dříví. Komise 10. října nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové.…

11.10.2017 Celá zpráva

Lesy ČR se podílí na obnově Schwarzenberském plavebního kanálu v jižních Čechách

Aktuality

Plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu, významné jihočeské kulturní a technické památce, byla ukončena 16. září. Tradiční setkání návštěvníků Šumavy u hraničního přechodu Ježová/Iglbach na Českokrumlovsku také letos uspořádal státní podnik Lesy ČR. K vidění byl jihočeský i rakouský folklor či ukázky plavení dříví. Děti soutěžily, dospělí se dozvěděli o historii, současnosti i budoucnosti plavebního…

10.10.2017 Celý článek

Evropští lesní pedagogové se setkali na Vysočině

Sto čtyřicet lesních pedagogů z třinácti evropských zemí se minulý týden setkalo na Evropském kongresu lesní pedagogiky ve Sněžném na Milovech v Kraji Vysočina. Přednášky střídaly praktické ukázky v terénu. Zajímavostí letošního, v pořadí již dvanáctého ročníku, byly ukázky večerních programů v lese o lese. „Kongres každoročně seznamuje s novinkami v oblasti lesní pedagogiky. Účastníci načerpají inspiraci od kolegů a navážou kontakty…

10.10.2017 Celá zpráva