Lesnické zakázky 2023+

Seznam zakázek pro OZŘ 2023

 

Veřejná zakázka „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+“

Veřejná zakázka „Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2023+“

Veřejná zakázka „Pěstební činnosti 2023+“