Geoportál

 

Pro publikaci prostorových informací o území ČR spravovaném LČR, s.p. bylo zvoleno geoportálové řešení využívající otevřených standardů. K dispozici je Mapový klient v desktopové i mobilní verzi, WMS organizační struktury, rastrové WMS a WMTS porostní a obrysové mapy.

Mapový klient poskytuje vybrané údaje LHP agregované na jednotku prostorového rozdělení lesa – oddělení v propojení na porostní mapu. V menších měřítcích jsou lesy ve správě Lesů ČR zobrazovány na pozadí základních map ČR. Dále jsou zde publikovány hranice lesních správ a závodů. K dispozici jsou také vyhledávací funkce a tiskový server.

 

Seznam mapových služeb
WMS_LHP https://geoportal.lesycr.cz/WMS_LHP/service.svc/get?
https://geoportal.lesycr.cz/WMS_LHP/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS_LCR https://geoportal.lesycr.cz/WMS_LCR/service.svc/get?
https://geoportal.lesycr.cz/WMS_LCR/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS
WMTS_LCR https://geoportal.lesycr.cz/WMTS_LCR/service.svc/get?
https://geoportal.lesycr.cz/WMTS_LCR/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMTS
WFS_ORG_STRUKTURA https://geoportal.lesycr.cz/WFS_ORG_STRUKTURA/service.svc/get?
https://geoportal.lesycr.cz/WFS_ORG_STRUKTURA/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WFS

Popis:

  • WMS_LHP: poskytuje hranice organizační struktury LČR – lesních správ a závodů, LHP v posledním roce platnosti, soutěžených SÚJ, RÚIAN, v desktopovém klientovi umožňuje volání lesní hospodářské knihy agregované za oddělení
  • WMS_LCR: poskytuje rastr porostní a obrysové mapy dle standardu WMS
  • WMTS_LCR: poskytuje rastr porostní a obrysové mapy dle standardu WMTS