Geoportál

Pro publikaci prostorových informací o území ČR spravovaném LČR, s.p. bylo zvoleno geoportálové řešení využívající otevřených standardů. Přístup je umožněn všem registrovaným uživatelům. Jedinou podmínkou pro vstup je vyplnění stručného registračního formuláře. K dispozici je Mapový klient a brzy přibude WMS porostní mapy. Služby budou dle poptávky rozšiřovány.

Mapový klient poskytuje vybrané údaje LHP agregované na jednotku prostorového rozdělení lesa – oddělení v propojení na porostní mapu. V menších měřítcích jsou lesy ve správě Lesů ČR zobrazovány na pozadí základních map ČR. Dále jsou zde publikovány hranice lesních správ a závodů. K dispozici jsou také vyhledávací funkce a tiskový server.