Výdej dat LHP

Data LHP se vydávají na základě vyplnění souboru „Žádost o výdej dat LHP“. V tomto souboru vyplňte zeleně podbarvená pole (Vaše identifikační údaje, účel poskytnutí dat a požadovaný rozsah) a vyberte si položky LHP, které pro svou práci požadujete. Vyplněná žádost Vám poskytne i informaci o předpokládané ceně dat (Kč bez DPH/1 ha) pokud vyplníte cenu konkrétního LHP. Ceny jednotlivých LHP jsou uvedeny v souboru „Ceník dat LHP“.

Vyplněnou žádost zašlete na adresu vydejdatlhp@lesycr.cz. Na základě této žádosti s Vámi bude uzavřena smlouva o poskytování dat a budou vám poskytnuta data. Vzor smlouvy o poskytování dat je v souboru „Smlouva o poskytování dat“.