Exkurze

POPIS EXKURZNÍ TRASY

luštění šišek jehličnanůSemenářský závod byl budován hlavně pro luštění šišek jehličnanů.

  1. Sklad suroviny je dimenzován na jednorázové uložení cca 900 tun šišek. Čtyřpatrová budova skladu je opatřena dřevěnými skladovacími boxy pro skladování větších oddílů (od 3000 kg). Menší oddíly jsou skladovány v přepravkách na volných plochách. Sklad je opatřen trvale otevřenými žaluziemi, čímž je zajištěno provětrávání šišek. Boxy jsou vestavěny v jednotlivých podlažích nad sebou. To umožňuje postupné vertikální bezpracné přesypávání šišek. Ve skladu šišky vysychají na cca 20 % obsah vody. Ze skladu se šišky převáží ke zpracování do luštírny. Pro informaci: z hlavních jehličnanů bylo (v období 25 let) zpracováno 5337 tun šišek smrku, 3432 tuny šišek borovice, 768 tun šišek modřínu, 191 tuna šišek jedle.
  2. Luštírna je vybavena potřebnou kapacitou luštírenských komor pro oddělené luštění oddílů šišek o vyšších hmotnostech i pro oddíly nízkých hmotností. Jde o kombinované horkovzdušné luštící komory se třemi etážemi roštů a dolušťovacím bubnem. Luštící proces je ovládán z centrálního regulačního panelu. Každá luštící komora má svoji evidenci.
  3. luštění šišek jehličnanůLinka pro předčištění, odkřídlení a dočištění vyluštěných semen je vybavena předčističkami, palcovými odkřídlovačkami a kombinovanými stroji z dovozu. Dolušťování modřínových šišek je prováděno na vytřásačích typu Kaláb. Před uložením osiva do klimatizovaného skladu je z osiva odebrán průměrný rozborový vzorek pro Kontrolní semenářskou stanici v Uherském Hradišti.
  4. Osivo je vakuově baleno a skladováno v klimatizovaném skladu při teplotě + 2°C. Kapacita skladu je na 55 tun osiva.
  5. Samostatnou částí klimatizovaného skladu osiva je banka lesního osiva, do které se ukládají části semenných oddílů s vysokou genetickou hodnotou.
  6. V roce 1992 byla uvedena do provozu mrazírenská hala pro úpravu a dlouhodobé skladování buku. Mrazírenské boxy mají kapacitu na cca 80 tun bukvic.

Osivo je z klimatizovaných skladů expedováno dle objednávek vlastníků osiva v měsíci únoru a březnu pro jarní výsevy. K expedovanému osivu dostává odběratel aktuální kvalitativní hodnoty osiva potřebné pro jeho vysev. Semenářský závod poskytuje i další služby v oblasti semenářství. Jsou to: moření osiva, třídění osiva, předosevní přípravu a laboratorní rozbory.