Závěrem

Závěrem Exkurzní trasa demonstračního objektu Vlára je vybrána tak, aby bylo možné dokumentovat praktické přístupy a výsledky v pěstování bukových porostů. V minulosti byl buk považován za méně hodnotnou dřevinu s minimálním ekonomickým výnosem. Vlastníci lesů proto buď maximálně zefektivnili lesnické činnosti, nebo přistoupili k přeměně druhové skladby. Je šťastnou skutečností, že od zakládání čistých smrkových a borových porostů zůstalo jádro Bílých Karpat na moravskoslovenském pomezí ušetřeno a tím zůstala zachována původní přirozená lesní společenstva. Vybrané plochy slouží jako ukázka výsledků praktické lesnické činnosti cílevědomě uplatňující určité specifické postupy a zásady. Tyto výsledky potvrzují správnost užitých postupů a jsou alternativou k ještě nedávno praktikované a doporučované lesnické praxi.

V odborných lesnických kruzích diskutované a propagované hospodaření blízké přírodě je zde skutečností a dostalo se mu uznání prakticky od všech lesníků Evropy. Závěrem lze říci, že většina rozhodnutí lesního hospodáře bude vždy záviset na jeho zkušenosti a citu. Ty lze získat pozorováním všeho živého, půdy, krajiny, poznáním historie a snahou pochopit nespočet vzájemných vazeb.