Přehled významných lesních hospodářů

Moderní lesnická historie Demonstračního objektu LČR, s. p. Vlára je součástí osudů brumovského panství. Lesní majetky spravované tímto panstvím měly historicky vysokou úroveň danou odborností výkonného personálu a osvíceností majitelů. V dobách, kdy dosahovalo vrcholu, vlastnilo a spravovalo lesy v pásu až po Valašské Meziříčí. Mezi nejvýraznější příklady tohoto tvrzení patří skutečnost, že většina lesních pozemků, které musely být z různých důvodů prodány, byla zatížena břemenem, že prodaný celek nesmí být v budoucnu dále dělen a v případě prodeje přednostně prodán původnímu majiteli. Většina nových majitelů nebyly fyzické osoby, ale různá lesní družstva a spolky. K neméně významným skutečnostem patří i vliv uherského lesnického myšlení s jinými názory ve vědě a školství oproti historickým zemím Čech a Moravy.

Krom těchto okolností to však vždy znovu byli konkrétní lesníci, kteří vychovávali a obnovovali lesy tvořící přirozenou východní hranici českých zemí a činili tak – v rámci tehdejších možností- odborně a s citem. Díky nim mělo lesní hospodářství na LHC Brumov -zejména ve státních lesích -trvale vysokou úroveň. Od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se ve funkci ředitele vystřídali:

Přehled významných lesních hospodářů

1918 – 1925 Adolf Merrel centrální ředitel majetku
1925 – 1943 Ing. Rudolf Hanuš brumovský lesmistr
1943 – 1945 Václav Mervart ředitel státních lesů
1945 – 1946 Ing. Oto Buršík ředitel státních lesů
1946 – 1951 Ing. Alois Maloušek ředitel státních lesů
1951 – 1953 Josef Šindýlek ředitel lesního závodu
1953 – 1960 Jan Tihlařík ředitel lesního závodu
1960 – 1967 Jaroslav Horák ředitel lesního závodu
1967 – 1984 Ing. Vít Skokan ředitel lesního závodu
1984 – 1992 Ing. Jaroslav Turek ředitel lesního závodu

Současné lesnické veřejnosti je nejznámější bývalý vedoucí polesí Ing. Alois Indruch, který zde působil v letech 1953 až 1986. Zejména od konce osmdesátých let až do současné doby provedl bývalým polesím Vlára tisíce účastníků exkursí z celého světa, včetně vládních úředníků z Dánska, Švýcarska, Německa, Holandska, Francie a dalších států a předvedl jim ukázky postupů uplatňovaných v pěstování lesa.