Natura 2000 u LČR

 

Natura 2000

Podrobnější údaje o vymezení jednotlivých ptačích oblastí a evropsky významných lokalit jsou k dispozici na stránkách www.natura2000.cz.