Spolupráce s ČSOP

 

český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší dobrovolnou organizací v České republice, zaměřenou na ochranu přírodního a kulturního dědictví, ekologickou výchovu a podporu trvale udržitelného života. Byl založen v roce 1979 a v současné době sdružuje v 300 základních organizacích a 70 kolektivech Mladých ochránců přírody téměř 7 000 členů.

Organizace ČSOP mimo jiné pečují o téměř 3 300 hektarů přírodně cenných ploch, více jak 30 památkových objektů, starají se o zachování ohrožených druhů rostlin a živočichů, provozují síť záchranných stanic pro handicapované volně žijící živočichy, každoročně pořádají pro své členy i pro širokou veřejnost pak řadu osvětových, vzdělávacích a kulturních akcí, či letních i zimních táborů.

Spolupráce LČR a ČSOP probíhá již od roku 1999. Lesy České republiky jsou generálním partnerem programu Ochrana biodiverzity. V jeho rámci je každoročně realizováno více než 150 projektů ochrany biodiverzity v lesích (opatření k ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců a sov, netopýrů, mapování cenných lokalit v lesích i mimo ně…). Je podporována činnost ekocenter a stanic pro handicapované živočichy, jsou vydávány informační materiály, pořádány přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zelená stezka – Zlatý list a Ekologická olympiáda, je vyhlašována fotosoutěž Pohledy do přírody a řada dalších aktivit. Zejména je však navazována spolupráce mezi lesníky a ochranáři při konkrétních místních problémech a jsou hledána řešení přijatelná pro obě strany.

Zde je k dispozici Deklarace o spolupráci s ČSOP

Odkazy: