Postup žadatele o výdej dat LHP

 

2. Postup žadatele o výdej dat LHP Lesů ČR v elektronické podobě

  1. Žadatel vyplní „Žádost o souhlas se soutiskem map“ nebo „Žádost o výdej dat LHP“.
  2. Vyplněnou žádost žadatel odešle elektronickou poštou nebo v listinné podobě poštou na výše uvedenou adresu. Po odeslání žádosti bude žadatel kontaktován odpovědným pracovníkem Lesů ČR, který s žadatelem žádost upřesní.
  3. V případě soutisku map obdrží žadatel v listinné podobě souhlas se soutiskem map a potřebná data.
  4. U jiných výdejů dat obdrží žadatel poštou návrh smlouvy podepsaný Lesy ČR jako poskytovatelem. Vzor smlouvy je uložen zde.
  5. Žadatel smlouvu podepíše a odešle poštou na adresu sídla Lesů ČR. Po doručení smlouvy na adresu sídla Lesů ČR budou žadateli odeslána smluvená data.