Spolupráce LČR na výzkumných projektech

U výzkumných projektů, které budou řešit resortní problematiku lesního hospodářství, je možné prostřednictvím GS žádat o spolufinancování výzkumných projektů hrazených z jiných zdrojů (grantových agentur, apod.). Podpora LČR může být směřována na praktické uplatnění a využití výsledků výzkumného projektu, a případně na částečné či úplné pokrytí požadovaného spolufinancování. 

O spolupráci a případnou finanční podporu, ze strany LČR na řešení výzkumného projektu, se lze ucházet formou předložení výzkumného projektu (projektového záměru) na adresu GS ve dvou termínech s uzávěrkou k poslednímu pracovnímu dni měsíce února a měsíce srpna. Na souhlas se spolufinancováním není právní nárok. Podmínkou spolufinancování je přidělení grantu příslušnou grantovou agenturou – poskytovatelem podpory.

V dokumentech ke stažení je uveden vzor smlouvy o spolupráci na řešení výzkumného projektu a formulář k žádosti o spolupráci a finanční podporu LČR, jehož uplatnění je doporučeno.

Postup upravuje Statut Grantové služby LČR v článku CH. Spolufinancování výzkumných projektů z dalších zdrojů, který je uveden na stránce Informace.  

Dokumenty ke stažení:
Přehled podpořených projektů LČR:

TAČR – Program Beta2

  • TITSMZP717 Systém krajinných úprav pro adaptaci zemědělské (lesozemědělské) krajiny na klimatickou změnu v období 2030+
    (LČR – finanční podpora 5 940 000 Kč)

TAČR – Program ZÉTA

  • TJ02000025 Obranná opatření proti lýkožroutu severskému (LČR – finanční podpora 915 370 Kč)

Program KUS – „projekty se zahájením v roce 2015“

  • PP2  QJ1520297  Záchrana a reprodukce cenné populace topolu šedého (LČR – finanční podpora 994 tis. Kč)
  • PP2  QJ1520299  Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR  (LČR – další účastník)

Program KUS – „projekty se zahájením v roce 2016“

  • PP2  QJ1620110  Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu (LČR – další účastník)

EHP

  • CZ02-OV-1-039-2015  Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině (LČR – finanční podpora 1 mil. Kč)