Výdej dat LHP pro ostatní účely

Výdej dat pro ostatní účely probíhá na základě zaslání „Žádosti o výdej dat LHP“ na vydejdatlhp@lesycr.cz nebo poštou na adresu:

Lesy České republiky, s.p., odbor HÚLI
Přemyslova 1106
/19, Nový Hradec Králové
50
0 08 Hradec Králové

Výčet dostupných alfanumerických a grafických položek LHP u Lesů ČR je uveden ve Vzoru žádosti o výdej dat LHP. Vzor žádosti naleznete zde.

V tomto případě se vždy uzavírá smlouva o poskytnutí dat LHP. Vzor smlouvy o poskytnutí dat LHP najdete zde.

U opakujících se výdejů dat (zejména pro orgány státní správy s výjimkou státní správy lesů) se uzavírá rámcová smlouva. Ceník, podmínky platby a výjimky pro bezplatný výdej dat jsou definovány zde.

Data LHP se dle tohoto postupu neposkytují obchodním partnerům za účelem jejich využití při plnění lesnických zakázek. Výdej vybraných dat LHP pro tento účel je řešen vnitropodnikovou směrnicí.

Data LHP se dle tohoto postupu neposkytují orgánům státní správy lesů. Využití dat LHP Lesů ČR pro orgány státní správy lesů zajišťuje ÚHUL, Brandýs nad Labem a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Lesy ČR a ÚHUL.