Další protipovodňové stavby chrání dvě obce na Šumpersku a Zlínsku

Dvě protipovodňová opatření na Bušínovském potoce na Šumpersku a na toku Benčice na Zlínsku v létě dokončily Lesy České republiky. Podnik se v zemi stará o drobné vodní toky. Stavby za 5,2 milionů korun spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Příčná více než pět metrů vysoká a 15,7 metrů dlouhá přehrážka zachycuje na Bušínovském potoce splaveniny. Protipovodňové opatření chrání zastavěnou část obce Lupěné na Šumpersku. „Železobetonová konstrukce přepážky je na viditelné zčásti obložená kamenem. Zdrsněnou skluzovou plochu dopadliště tvoří těžký lomový kámen,“ uvedl Pavel Pernica, vedoucí správy toků – oblast povodí Moravy z podniku Lesy ČR. Přehrážku bude třeba čistit od sedimentů jednou za tři až čtyři roky. Stavba vyšla na bezmála 3,1 milion korun.

V Újezdě u Valašských Klobouk na Zlínsku podnik zvýšil kapacitu koryta toku Benčice. Snížilo se tak riziko zaplavení pozemků v okolí toku i koupaliště a tamější čistírny odpadních vod. „Kromě toho jsme koryto podélně opevnili kamenným záhozem a rovnaninou. Levý břeh kvůli úpravě terénu zvýšila o půl až téměř jeden metr zemní hutněná hrázka. Kromě toho je v korytě také pět kamenných úrovňových pasů a více než metrový kamenný stupeň,“ dodal Pernica. Podnik do opatření investoval 2,1 milion korun.

V Hradci Králové 15. srpna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz