Dejte hlas Klokočné nebo krušnohorskému rašeliništi

Do finále soutěže Adapterra Awards vyhlašované nadací Partnerství, která oceňuje inspirativní počiny v oblasti životního prostředí, postoupily dva projekty Lesů ČR:

Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné a Revitalizace rašeliniště v Krušných horách.

Hlasovat pro ně můžete do 15. října.

Soutěžní projekty vytvářejí unikátní databázi příkladů, jak lze přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně.

Výsledky nadace zveřejní 4. listopadu na tematické konferenci.