DEN ZA OBNOVU LESA: Lesní závod Konopiště kontroluje sazenice

Na polesí Višňová, kde má lesní závod Konopiště vlastní školky pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu, proběhla kontrola zdřevnatění letošních výhonů sazenic. Z vlastních školek máme připravené dostatečné množství sazenic buku lesního, dubu letního a jedle bělokoré, které budou vysazovány dne 19. 10. 2019, kdy bude na polesí Komorní Hrádek probíhat akce pro veřejnost „Den za obnovu lesa“.