DEN ZA OBNOVU LESA: Na lesním závodě Konopiště probíhají finální úpravy

Na polesí Komorní Hrádek lesního závodu Konopiště, jednoho ze čtrnácti míst, kde se bude konat celorepubliková akce Den za obnovu lesa 19. října, probíhají finální přípravy ploch pro zalesnění. Likvidace těžebních zbytků probíhá dvěma způsoby – na některých pasekách jsou těžební zbytky vydrceny za pomocí velkých fréz, na jiných pasekách jsou odváženy z ploch vyvážecími soupravami. Odklizením těžebních zbytků je umožněno započít s výstavbou oplocenek, které budou chránit nově vysázený les před škodami zvěří okusem a přispějí k zdárnému růstu sazenic.