Dvacátý sněm lesníků od transformace a založení podniku Lesy ČR

Sněm lesníků uspořádala Česká lesnická společnost ve čtvrtek 9. listopadu v královéhradeckém Novém Adalbertinu s podporou podniku Lesy ČR a Ministerstva zemědělství.

Záměrem bylo shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku Lesy ČR v kontextu dané doby a zároveň posoudit dosavadní vývoj podniku od jeho založení až do současnosti.

Diskutovalo se o perspektivách dalšího vývoje podniku, specifického v českém lesnictví, včetně jeho rolí, které by měl hrát v lesnickém sektoru jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Jaké jsou silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti s ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny, i o tom byla řeč.
Lesy ČR celý sněm přenášely na Facebooku.

Sborník příspěvků naleznete zde (pdf, 2MB)