Honitby na území případného národního parku Křivoklátsko nebudou Lesy ČR dočasně pronajímat

Do vlastní režie zatím Lesy ČR převezmou honitby na území, které je dotčené záměrem vyhlásit národní park Křivoklátsko a ve kterých letos končí nájemní smlouvy. Podnik je nebude pronajímat do té doby, než se o parku rozhodne. „Jde o zákonný důvod. Stávajícím nájemcům umožníme výkon práva myslivosti na základě smlouvy o poplatkovém lovu,“ uvedl Ondřej Pecháček, pověřený ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Podmínky lovu v režijních honitbách včetně smlouvy o poplatkovém lovu zveřejní státní podnik počátkem dubna.