Hospodaření Lesů ČR na Klokočné ocenila porota i veřejnost

Inspirativním počinem v oblasti životního prostředí a jedním z vítězů letošního ročníku soutěže Adapterra Awards vyhlásila v listopadu nadace Partnerství způsob obhospodařování lesů u Klokočné ve středních Čechách ve správě Lesů České republiky. Klokočná uspěla mezi 101 projekty z celé země v kategorii Volná krajina. Odborná porota vybrala 18 finalistů, které si můžete prohlédnout v katalogu – 2021 – Adapterra Awards a pro něž poté hlasovala také veřejnost.
Podle nadace Partnerství je hospodaření na Klokočné příkladem dobré praxe, protože bohatá porostní struktura a druhová skladba lesa snižují teplotní extrémy, upravují proudění vzduchu, zpomalují odtok a udržují půdní vláhu, brání erozi a abrazi půdy či vytváří a udržují příznivé porostní mikroklima, které pozitivně ovlivňuje i klimatické a hydrologické poměry okolní krajiny.