Informace k letošním výběrovým řízením na pronájem honiteb zveřejní Lesy ČR v lednu

Veškeré informace a dokumenty spojené s letošními výběrovými řízeními na pronájem honiteb zveřejní Lesy ČR do 16. ledna na svém webu. Zájemce o pronájem honiteb čekají elektronické novinky – zveřejnění podmínek a dokumentace výběrových řízení v elektronickém nástroji EVEZA a výhradně elektronické podání nabídek. Podnik o nich informoval také v lednových číslech odborných časopisů Myslivost a Svět myslivosti.