Informace ze dne 22.4. 2011 k založení Lesnického park Masarykův les Křtiny

Z Masarykova lesa, který se táhne na sever od Brna v Jihomoravském kraji, vznikl 22. dubna 2011 lesnický park. S iniciativou na změnu statutu přišla Mendelova univerzita v Brně, které 10.200 hektarů lesa patří a obhospodařuje.

Podle Pavla Mauera, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), má změna deklarovat mimořádné hodnoty lesa, který je jedním z největších souvislých lesních porostů na Moravě. Pro návštěvníky Masarykova lesa se návštěvní řád nemění. „Lesnický park si dává za cíl uchování toho, jak se s ním po desetiletí přírodě blízce hospodařilo, a případně ještě ochranu posílit,“ uvedl Pavel Mauer.

Masarykův les se táhne na sever od Brna. Tvoří jej i Chráněná krajinná oblast (CHKO) Moravský kras. Lesní pozemky Masarykova lesa vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna, který sahá až k Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 200 až téměř 600 metrů, převládají smíšené porosty.