J. VOJÁČEK: „PŘEJI NÁM STUDENÝ A DEŠTIVÝ ROK“

Na několik otázek odpovídá generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Josef Vojáček.

Jaký očekáváte hospodářský výsledek Lesů ČR za rok 2018?
Předběžně ho odhaduji asi na 800 milionů korun před zdaněním a tvorbou rezerv. Podnik se loni dostal do složité finanční situace, zejména kvůli přebytku méně kvalitního dřeva na trhu, dramatickému snížení jeho ceny a zároveň nutnosti těžby, zejména kvůli zpracování kůrovcem napadených stromů. Přestože se víc těžilo, tržby se v meziročním porovnání snížily. Proto významně snižujeme veškeré výdaje a investice a hledáme formy provozního financování. Obnovy a ochrany lesa se úspory nedotknou, je to jediná oblast, v níž šetřit nebudeme.

Jaké další kroky podnikáte?
Stejně jako Lesy ČR mají podobné problémy i další vlastníci a správci lesů v celé Evropě – obce, města, církve, lesní družstva i ti soukromí. Nezbývá než maximálně využít stávající kapacity – lidi i stroje, důsledně vyhledávat kůrovcem napadené stromy a včas je asanovat, zpracovávat dříví poškozené například silným větrem a zalesňovat. Oslovujeme ambasády a vyzýváme například Rakousko, Slovinsko, Německo, Estonsko, Polsko a Maďarsko a jejich firmy k zapojení do hospodářské soutěže v České republice ve zpracování kalamitního dříví. Vytváříme skladovací plochy a vyhledáváme další, podporujeme výzkum a nové metody prevence, asanace i využití kůrovcové hmoty. V tom všem letos pokračujeme.

Může změna klimatu proměnit Česko v zemi bez lesů?
Pokud se zopakuje nepříznivý loňský scénář extrémního sucha, rozpad porostů nezastavíme. Bez lesů ale nezůstaneme. Vlastníci musejí podle Lesního zákona do dvou let od vykácení plochy opět zalesnit. Lesy už ale nebudou takové, na jaké jsme zvyklí. Výrazně ubyde jehličnatých stromů, zejména smrků.

Jaký, podle Vás, bude rok 2019?
Pro žádného vlastníka nebo správce lesů nebude jednoduchý. Lesy budou podle všeho zase odolávat klimatické změně, suchu a různým kalamitám. Přál bych si, aby byla ochota k dialogu a spolupráci. Pokusíme se postupně upravit zadávací postupy obchodního modelu i organizační struktury podniku, zavést nové softwarové nástroje a zachovat otevřenou komunikaci. Přeji nám studený a deštivý rok.