Lesy ČR apelují na návštěvníky lesa: Feromonové sáčky patří do plastových lapačů

Na lesní správě Hanušovice v revíru Branná nachází lesníci plastové stojanové lapače na kůrovce bez feromonových sáčků. Odcizené sáčky pak vídají připíchnuté a nebo upevněné drátem na větvých zdravých stromů v okolních porostech.

Namísto kontrolního odchytu lýkožrouta dochází k náletu kůrovců na stromy v zapojených porostech a nepřímo i k podpoře šíření kalamitních škůdců. Navíc u citlivých jedinců může dojít k podráždění kůže.

Lesy ČR prosí veřejnost, aby nepřemísťovala sáčky z plastových stojanů.