Lesy ČR opravily na Rychnovsku koryta drobných vodních toků poškozená v roce 1998 povodní

V noci z 22. na 23. července to bude dvacet let. Přívalové srážky tehdy na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji rozvodnily i drobné vodní toky. S opravou koryt začal podnik Lesy České republiky okamžitě. Dnes jsou na řadě míst protipovodňová opatření, většinou přehrážky k zachycení splavenin. Přibyly také stupně a podélná opevnění koryt toků. S využitím dotací z Ministerstva zemědělství ČR podnik investoval 103,7 milionů korun.  

Nejvíce povodeň postihla potoky v obcích Kounov a Dobré. V obou případech investice do oprav či nových staveb přesáhly padesát milionů korun. Škody byly také například v Sedloňově, Deštném v Orlických horách, Hlinném nebo Olešnici v Orlických horách. „Na potoce Hluky v Kounově jsme prakticky ihned po povodni vybudovali jednu kamennou retenční přehrážku těsně nad obcí a v následujícím roce pak další dvě přehrážky. Zpomalují odtok vody z krajiny a zachycují splaveniny. V obci bylo po povodni kompletně zrekonstruováno celé koryto potoka. V příštím roce všechny přehrážky vyčistíme od sedimentů,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR. V letech 2008 až 2010 bylo nad Kounovem stabilizováno těžkou kamennou rovnaninou koryto potoka Hluky. Jsou v něm i příčné stupně s malou kamennou přehrážkou. Nad obcí Dobré Lesy ČR vybudovaly v tamějším Kamenickém potoce velkou sedimentační přehrážku. „Letos ji necháme vyčistit,“ pokračoval Sajdl. Nad touto přehrážkou je ještě na Farském potoce, přítoku Kamenického potoka, vybudováno dalších jedenáct menších gabionových přehrážek, které zachycují splaveniny a zpomalují odtok z Farské strže. Také koryto potoka v celém intravilánu obce se zrekonstruovalo. V Deštném byly opraveny části koryt toků v intravilánu obce a vybudovaly se stabilizační stupně včetně jedné kamenné přehrážky na Šerlichu. Ta má chránit most pod silnicí Deštné-Šerlich před splaveninami. „Vybudovali jsme stabilizační stupně pod mostem a nad ním záchytnou přehrážku k zadržení splavenin,“ řekl Sajdl. Zrekonstruovala se také koryta Lomského potoka v intravilánu obce Hlinné, Bělidla v obci Olešnice v Orlických horách a Osečnického potoka v Osečnici. V roce 2017 navíc přibyla v části Osečnického potoka kamenná rovnanina a na příští rok plánují vodohospodáři z Lesů ČR další opravy toku v obci. V letech 2009 až 2011 se opravovaly kamenné zdi Bartošovického potoka v Bartošovicích v Orlických horách. Zrekonstruováno je téměř půl kilometru koryta, který nyní pojme více vody. Pro vodní rostliny a živočichy se vybudovaly také mokřady, které mimo jiné zadržují vodu v krajině. Za tímto účelem se revitalizuje i potok Zelenka v Orlickém Záhoří. „Zadržet vodu v krajině i ve vodních tocích a nádržích je nyní, v době sucha a předpokládaných změn klimatu, cílem mnoha našich projektů,“ vysvětlil Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství Lesů ČR. 

V Hradci Králové 20. července 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz