Lesy ČR připravily další krušnohorský projekt na ochranu tetřívka

Životní podmínky silně ohroženého ptačího druhu – tetřívka obecného zlepší na asi 200 hektarech cínoveckých rašelinišť ve východním Krušnohoří Lesy České republiky. Podnik připravil s projektovými partnery i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR další projekt a pokračuje v záměru z roku 2004. Tehdy začali lesníci tetřívka v Krušných horách přikrmovat a zaměřili se na jeho ochranu úpravou biotopu s dostatečnou potravní nabídkou.

Letos vyznačili plánované zásahy v terénu, které chtějí provést do pěti let. „Vytipovali jsme 13 lokalit, na kterých se tetřívek vyskytuje. Ty zaměřily drony. Pak bylo jasné, jak postupovat, aby vznikly otevřené plochy coby tokaniště a na ně navazující rozvolněné lesní porosty vhodné k hnízdění a odchovu kuřat,“ řekl Pavel Rus, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Teplicích. Kvůli zvýšení potravní nabídky se podpoří i bylinné patro s brusnicovitými keři, které tetřívek vyhledává. Doplní je listnaté dřeviny, jako jeřáb ptačí nebo bříza pýřitá. Lesníci v místě také zrevidovali oplocenky chránící vysazené lesní dřeviny před zvěří. „Součástí navržených opatření je zvýšení viditelnosti oplocenek, abychom zabránili nárazům tetřívka do oplocení,“ dodal Rus. Pozornost ochraně tetřívka věnuje podnik také například v Jizerských horách.

Projekt „TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020. Partnery Lesů ČR jsou Technische Universität Dresden, Staatsbetrieb Sachsenforst, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Ústecký kraj a Spolek Ametyst.

Tetřívek obecný

Plocha vhodná jako tokaniště tetřívka