Lesy ČR přistoupily k opatřením, která slouží k ochraně osob uvnitř i vně podniku

Lesy ČR jako odpovědný zaměstnavatel a zároveň podnik, který respektuje aktuální usnesení vlády, si dovolují v této době požádat své obchodní partnery a také širokou veřejnost o vstřícnost a ohleduplnost při vzájemných jednáních.

Lesy ČR přistoupily k opatřením, která slouží k ochraně osob uvnitř i vně podniku a směřují k zamezení šíření epidemie koronaviru COVID-19.

Dovolujeme si vyzvat obchodní partnery a širokou veřejnost k minimalizaci osobního kontaktu s upřednostněním komunikace prostřednictvím dálkových prostředků. Týká se to jak spolupráce při poskytování služeb odborného lesního hospodáře, tak i dalších oblastí působení Lesů ČR.

V případě jakýchkoliv otázek nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím telefonu nebo mailu. Potřebné kontakty a informace naleznete na našich stránkách.