Myslivci a lesní pedagogové na náchodském zámku

Lesní pedagogové z podniku Lesy ČR připravili spolu s oblastním mysliveckým sdružením Náchod program – ve čtvrtek 18. května pro děti z prvního stupně základních škol a v pátek 19. května pro školáky ze speciálních tříd a hendikepované každého věku. „Na náchodském zámku vystaví myslivci své trofeje. Lesnictví, rybářství, vodnímu hospodářství, kynologii, včelařství, semenářství a dalším oblastem se budeme věnovat na několika stanovištích v přilehlé aleji Kateřiny Zaháňské. Předvedeme dravé ptáky, ale i zbraně a lesnické nářadí či nástroje. Vyzkoušíme zručnost i to, jak děti znají živočichy a rostliny. Budeme také leccos vyrábět a soutěžit,“ říká Petr Zvolánek z Lesů ČR. Na závěr třeba přijde vhod i špekáček opečený na ohni. „Program je určený hlavně pro školáky, ale kdokoli půjde kolem a bude chtít, zapojíme ho,“ dodává Zvolánek.