Nádrž Sedlinka na Opavsku pojme více vody

Protipovodňová ochrana obyvatel, jejich zahrad, domů i obecních komunikací byla důvodem stavby Lesů ČR na vodní nádrži Sedlinka na Opavsku v Moravskoslezském kraji. Náklady dosáhly 12 milionů korun bez DPH. Letos se ještě opraví nefunkční zařízení na vypouštění nádrže a regulaci hladiny.

„Upravili jsme hrany bezpečnostního přelivu, takže se zvětšil i retenční prostor. Nádrž tedy pojme více vody. Kvůli obnově původní nivelety dna jsme také vodní dílo odbahnili. Nové hrázky se sedimentačním prostorem zpomalí zanášení nádrže splaveninami,“ řekl Miroslav Kahánek, správce toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR. O náklady se podělily Lesy ČR s Ministerstvem zemědělství.

Po vypuštění nádrže také vodohospodáři posoudili stav požeráku, tedy zařízení, které udržuje potřebnou úroveň vodní hladiny a slouží k vypouštění nádrže. „Podle výsledků sond a zkoušek bylo jasné, že původně plánované oprava stačit nebude,“ pokračoval Kahánek.  Nyní se tedy ve veřejné soutěži vybírá firma, která provede rekonstrukci požeráku. „Předpokládám, že nádrž znovu napustíme letos na podzim,“ dodal Kahánek s tím, že by letošní náklady neměly přesáhnout čtyři miliony korun.

V Hradci Králové 23. ledna 2019

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz