Nový podcast o obnově porostů po kalamitě i Semenářského závodu Lesů ČR

Obnova lesů po kalamitě je prioritou Lesů České republiky. Jaká byla loni úroda semen a bude dostatek sazenic pro nové smíšené lesy s mnoha druhy dřevin? Zeptali jsme se Miloše Pařízka, ředitele Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí. Protože se sází více listnáčů než jehličnanů, bylo třeba přestavět i sklady závodu původně určené k dozrávání šišek jehličnanů, zejména smrku, borovice a modřínu. „Sešikmené boxy na šišky nahradily ve čtyřech patrech jižního křídla budovy skladu dřevěné rovné plochy vhodné k přechodnému skladování a dozrávání semenné suroviny, a to zejména listnáčů, jako jsou javory, lípy, habr, a také jedle a douglaska. Možnosti výroby osiva uvedených druhů touto úpravou vzrostly v Semenářském závodu o více než 30 procent,“ řekl. Semenářský závod reaguje na současnou potřebu obnovy lesů v celé zemi i dalšími úpravami své výroby, více si poslechněte v podcastu.