Obora Soutok je dočasně uzavřená, lužní lesy zaplavila voda, lesníci to vítají

Obora Soutok je kvůli zaplavení většiny porostů a tedy v zájmu ochrany zdraví i bezpečnosti osob dočasně uzavřená. S výjimkou cyklostezek mezi Břeclaví a Lanžhotem přes lokalitu Pohansko a Kazůbek. Tam lidé mohou. Rozhodl o tom Městský úřad Břeclav na žádost Lesů ČR. Obora se opět otevře, až voda opadne a nebezpečí pomine.

Tamějším lužním lesům velká voda svědčí. „Porosty vodu po dlouhodobém suchu potřebují, neublíží ani těm mladým,“ řekl vedoucí polesí Soutok Jiří Netík z Lesů ČR. Na jihomoravském Soutoku budují Lesy ČR malá vodní díla, která v lesích zadrží vodu v době sucha i během povodní. Podnik nedávno vyhlásil program Soutok všem.