Ocenění za akci „Rozchoďme to s Lesy ČR“

Při příležitosti VII. sjezdu Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. předala paní ředitelka SPCCH v ČR, z.s. Mgr. Ivana Šamalová ocenění „Srdce pro civilky“ zástupci Lesů ČR, s.p. Ing. Radovanu Srbovi za dlouholetou podporu projektu „Rozchoďme to“. Cenu „Srdce pro civilky“ převzaly za dlouholetý přínos pro rozvoj pohybových aktivit a za 20 leté vedení cvičitelských kurzů SPCCH Mgr. Hana Nedbalová a Dagmar Bártová. Paní ředitelka Mgr.Ivana Šamalová převzala ocenění „Srdce pro civilky“ za celkovou realizaci projektu „Rozchoďme to s Lesy ČR“ v letech 2014 – 2018.

Ocenění předávali pánové  Jukka Pesola finský velvyslanec v Praze a za  Lesy ČR s.p Ing. Radovan Srba. Dále byly oceněny organizátorky 110 pochodů a akcí „Rozchodíme civilky“ paní Radana Hniličková a Mgr. Marie Říhová. Ocenění převzaly i dlouholeté cvičitelky a funkcionářky SPCCH v ČR – paní Mgr. Marta Václavíková, paní Mgr. Miluše Kracíková, Ing. Jiřina Stejskalová, paní Karla Hanáková, paní Eva Štrasmajrová, paní Jaroslava Smutná.