Olomoucký kraj ocenil Lesy ČR za přínos v oblasti životního prostředí

Za přírodě blízkou rekonstrukci a stabilizaci historického hrazení horského toku Hučivá Desná ocenil tento týden Lesy České republiky Olomoucký kraj.

Bystřina protéká úzkým údolím horského masivu Hrubý Jeseník a vodohospodáři z Lesů ČR svým projektem zamezili sesuvům svahů a v rozsáhlých horských smrčinách s příměsí buku zadrželi vodu. „Vybudovali jsme soustavy pasů z lomového kamene, takže se stabilizovalo dno a snížil podélný sklon koryta. Zpomalili jsme tak odtok vody z krajiny,“ řekl Miroslav Cháb, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy z Lesů ČR. I tento projekt za 6,4 miliony korun podnik podpořil z vlastního úspěšného programu Vracíme vodu lesu. Lesy ČR ho spolu s dalšími programy představí na Dni za obnovu lesa – 17. října na 13 místech v zemi.

Více se dočtete zde: https://www.cenykraje.cz/rocnik-2020#zivotni-prostredi a na www.vracimevodulesu.cz.