POCHOD KOLEM ROUDNIČKY už tuto neděli

„Pochod kolem Roudničky s Lesní vílou Rozárkou“ pořádá komise místní samosprávy Roudnička v Hradci Králové za podpory Lesů ČR, a to v neděli 15.října.
Prezentace je od 13.30 do 14.30 hodin na horním konci Roudničky pod lesem směrem na Vysokou. Připravena bude čtyřkilometrová trasa s úkoly nejen pro děti, lesní pedagogikou a výtvarnou dílnou a také závěrečným opékáním špekáčků v cíli, tedy na hřišti v Roudničce.
Všichni jsou zváni.