Povedené Lesní hry na Jesenicku

Lesní hry uspořádali v úterý 14. června pro asi 150 mladších dětí z okolních základních škol v Černé Vodě na Jesenicku v Olomouckém kraji lesníci, zemědělci, vodohospodáři, myslivci, včelaři, botanici i zoologové. Děti se učily vnímat všemi smysly, což se dařilo na čtyřech tematicky různých stanovištích i při závěrečném opékání špekáčků😊. „Děkuju organizátorům, mezi něž spolu s Lesy ČR patří Vlastivědné muzeum Jeseník, Agentura ochrany přírody a krajiny Jeseník, Povodí Odry, Ekofarma NA3 i společnost ALSOL. Myslím, že to byl pro všechny výjimečný den,“ řekl tamější lesní správce Filip Beneš.