Pracovníci veřejně prospěšných prací uklízeli kolem řeky Moravy

Sběr odpadu proběhl v prvním dubnovém týdnu v lesních porostech Lesů ČR, s. p. kolem řeky Moravy. Sbíralo a odváželo jej 6 sezónních pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP), kteří jsou na lesní správě ve Strážnici zaměstnáváni pravidelně od jara 2015. Sběr probíhal z velké části v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000. Odpad byl do lesa naplavený řekou Moravou a společně s ním se zlikvidovalo i několik černých skládek. Celkem se posbíralo cca 1500 kg komunálního odpadu, který jsme bezplatně uložili na sběrný dvůr v obci Rohatec a na skládku města Strážnice a tímto jim za to chceme poděkovat. Akce byla v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.