Prezident Pavel ve státních lesích

Při návštěvě Vysočiny se prezident České republiky Petr Pavel setkal v lesích na Telčsku s generálním ředitelem státního podniku Lesy ČR Daliborem Šafaříkem a tamějším oblastním ředitelem Františkem Holenkou. Zajímal ho hospodářský postup podniku při obnově lesů po kalamitě i následná péče o porosty. Konstatoval, že je nutné prostředky získané z lesnické činnosti ponechat v rezortu, a vrátit je tak zpět lesu.