Příležitost pro studenty – navrhněte stavbu s vůní dřeva a vyhrajte!

Oblíbená soutěž pro studenty dřevěného stavění “Stavby s vůní dřeva” vstupuje do svého 5. ročníku. Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své dovednosti získané studiem. Vítězové, které vybírá odborná porota a letos nově i široká veřejnost, se mají na co těšit. V soutěži jsou ceny v celkové hodnotě 230 000 Kč!

Studenti mohou přihlásit jakoukoli svou práci vytvořenou v době studia (ročníkovou, bakalářku, diplomku apod.) do dvou kategorií – Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy dřevěných staveb. Fantazii studentů se meze nekladou, je ale třeba, aby se návrhy nějak vztahovaly k tématu ročníku – “Dřevo je cesta”.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE V SOUTĚŽI Stavby s vůní dřeva 2017:

V kategorii Návrhy dřevěných staveb
 1. místo 40 000 Kč
 2. místo 20 000 Kč
V kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí
 1. místo 40 000 Kč

Finanční ocenění pro vítěze věnovala společnost Lesy České republiky, s. p.

Vítězové v obou kategoriích dále získají:

 • originální dřevěný diplom;
 • licenci programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení k tomuto programu v hodnotě 10 000 Kč;
 • speciální kolekci technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč;
 • dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů;
 • dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku;
 • prezentaci svého návrhu na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo pro život.

Dále bude udělena cena veřejnosti, cena Stora Enso a cena Kronospan. Více najdete ZDE.

Každý soutěžící navíc získá:

 • certifikát o účasti v soutěži Stavby s vůní dřeva 2017,
 • zpětnou vazbu ke svému j soutěžnímu návrhu od vyhlašovatele soutěže,
 • pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků,
 • možnost účastnit se semináře zaměřeného na osobní a profesní rozvoj.

Soutěžní návrhy je třeba odeslat nejpozději 30. 6. 2017 na adresu Nadace dřevo pro život a nahrát pomocí on-line formuláře na web projektu.

Harmonogram soutěže v kostce:

Odevzdání soutěžních návrhů: 30. 6. 2017
Hlasování veřejnosti: 10. 7. – 3. 9. 2017
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a semináře pro studenty, kteří se účastnili soutěže: 14. 9. 2017

Soutěžní podmínky najdete ZDE.

Přihlásit své dílo můžete ZDE.

Aktuality sledujte na Facebooku www.facebook.com/StavbySVuniDreva.
Případné otázky směřujte na vedoucí projektu Ing. Lenku Trandovou, l.trandova@drevoprozivot.cz
Soutěž organizuje Nadace dřevo pro život (www.drevoprozivot.cz).

Partneři:
 • Lesy České republiky, s. p.
 • Ministerstvo zemědělství
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zpráva přavzata z webu Nadace dřevo pro život ZDE.